ภาพกิจกรรมกองทุนฯ
3
3
วันปิยมหาราช
เมนูหลัก
หน้าแรก
รู้จักกับ ผู้บริหารกองทุนฯ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบังคับ/ระเบียบ กยศ.
ข้อบังคับ/ระเบียบ กรอ.
โทรศัพท์ภายในกองทุนฯ
e-Learning
กระดานข่าว
ภาพกิจกรรมต่างๆ
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์ม กยศ.
e-Services
ระบบสารบรรณ
ระบบจัดเก็บเอกสาร
BI - Business intell...
ERP
เช็คเมล์ กองทุนฯ
เว๊ปไชต์ กองทุนฯ
e-Office
คู่มือระบบงาน
รอบรั้วข่าวสารกองทุนฯ

e-Studentloan


สำหรับพนักงาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่าน ขอใหม่ ที่นี่


เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน

ประกาศกองทุน !

รายชื่อพนักงานกองทุนฯ ผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์
เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ฝ่ายบริหารหนี้

วิสัยทัศน์ กองทุนฯ
"เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน"

รายงานภาพรวมการโอนเงิน และรายงานสรุปตามขั้นตอน e-Studentloan
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ระบบงาน - ปีการศึกษา

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 3

2558

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

-

-

2557

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

2556

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กรอ 2551 - 2557

ดูรายละเอียด

ประกาศ ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์
โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก!! 10 พฤติกรรมที่ใช้งานโซเชียลมีเดียกระทำความผิด
รู้จัก...ปลัดกระทรวงการคลัง ท่านใหม่!
Single Gateway คืออะไร พร้อมเปิดผลกระทบสำคัญที่คนไทยควรรู้
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
หายสงสัยกับ 10 คำถาม 10 คำตอบ เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ โพสต์แชร์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
ประกาศ...ปรับเงินค่าครองชีพ และเงินเดือนฯ
ข้อมูลหาย ถ้าไม่ระวัง
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน SmartPhone อย่างไรให้ปลอดภัย(E Book)
โฉมหน้า'เมลไวรัส'ระบาด ใครจ่ายช้าเรียกค่าไถ่เพิ่ม!!
เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558
สาระน่ารู้
พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร+พัฒนาทรัพยากรบุคคล พศ.2559-2561 และแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
การต่อต้านการทุจริต
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
การดำเนินงานของ กยศ. ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร+พัฒนาทรัพยากรบุคคล พศ.2557-2560
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
ทำโป่งเทียม เพื่อสัตว์ป่า กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ กยศ.
ข่าวสารไอที
โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก!! 10 พฤติกรรมที่ใช้งานโซเชียลมีเดียกระทำความผิด
Single Gateway คืออะไร พร้อมเปิดผลกระทบสำคัญที่คนไทยควรรู้
หายสงสัยกับ 10 คำถาม 10 คำตอบ เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ โพสต์แชร์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
ข้อมูลหาย ถ้าไม่ระวัง
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน SmartPhone อย่างไรให้ปลอดภัย(E Book)
โฉมหน้า'เมลไวรัส'ระบาด ใครจ่ายช้าเรียกค่าไถ่เพิ่ม!!
วิธีปกป้องสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคุณให้ปลอดภัยจากการโดนแฮค
รู้กันหรือไม่?? การหลอกหลวงซื้อขายออนไลน์ เป็นภัยคุกคามไซเบอร์อันดับ 2 ของไทย
Business Intelligence คืออะไร
คู่มือแนวทางปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน
5 กระทู้ล่าสุด
คำสอนดีๆ เพื่อเป็นกำลังใจ : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 13/0)
เหตุที่บอลไทยพัฒนา : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 223/4)
ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือธรรมทานแจกปีใหม่ 2559 เรื่อง สุขสดใส ใหม่ทุกเวลาของพระหมคุณาภรณ์์ื : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 52/0)
การรับประทานอาหารภายในกองทุนฯ และโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 81/0)
อาคาร เอไอเอ จะมีการสักการะพระภูมิและจุดประทัด : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 87/0)