ภาพกิจกรรมกองทุนฯ
19
19
การอบรม คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ และ การทำงานเชิงรุกอย่
วิธีเข้าอาคารเอไอเอ
เมนูหลัก
หน้าแรก
รู้จักกับ ผู้บริหารกองทุนฯ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบังคับ/ระเบียบ กยศ.
ข้อบังคับ/ระเบียบ กรอ.
โทรศัพท์ภายในกองทุนฯ
e-Learning
กระดานข่าว
ภาพกิจกรรมต่างๆ
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์ม กยศ.
e-Services
ระบบสารบรรณ
ระบบจัดเก็บเอกสาร
BI - Business intell...
ERP
เช็คเมล์ กองทุนฯ
เว๊ปไชต์ กองทุนฯ
e-Office
คู่มือระบบงาน
รอบรั้วข่าวสารกองทุนฯ

e-Studentloan


สำหรับพนักงาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่าน ขอใหม่ ที่นี่


เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานกองทุนฯ ผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ - ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
- เรื่อง รับสมัครพนักงานกองทุนฯ ระดับปฏิบัติการเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็น ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
 - ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
- เรื่อง รับสมัครพนักงานกองทุนฯ ระดับปฏิบัติการเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็น ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานฯ ระดับปฏิบัติการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง)

วิสัยทัศน์ กองทุนฯ
"เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน"

รายงานภาพรวมการโอนเงิน และรายงานสรุปตามขั้นตอน e-Studentloan
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ระบบงาน - ปีการศึกษา

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 3

2558

กยศ.

กรอ.

-

-

-

-

2557

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

2556

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กรอ 2551 - 2557

ดูรายละเอียด

ประกาศ ณ วัน อังคาร ที่ 01 กันยายน 2015
ข่าวประชาสัมพันธ์
หายสงสัยกับ 10 คำถาม 10 คำตอบ เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ โพสต์แชร์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
ประกาศ...ปรับเงินค่าครองชีพ และเงินเดือนฯ
ชาว กยศ. ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!!!
ข้อมูลหาย ถ้าไม่ระวัง
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน SmartPhone อย่างไรให้ปลอดภัย(E Book)
โฉมหน้า'เมลไวรัส'ระบาด ใครจ่ายช้าเรียกค่าไถ่เพิ่ม!!
เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558
วิธีปกป้องสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคุณให้ปลอดภัยจากการโดนแฮค
ขอเชิญชวน ชาว กยศ.ทุกท่านร่วมรดน้ำ ดำหัว ผู้บริหารกองทุน
ประกาศรายชื่อพนักงานกองทุนฯ ผู้ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงาน) ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง และฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์
สาระน่ารู้
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
การต่อต้านการทุจริต
คู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
การดำเนินงานของ กยศ. ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร+พัฒนาทรัพยากรบุคคล พศ.2557-2560
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
ทำโป่งเทียม เพื่อสัตว์ป่า กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ กยศ.
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหาร
คู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
ข่าวสารไอที
หายสงสัยกับ 10 คำถาม 10 คำตอบ เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ โพสต์แชร์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
ข้อมูลหาย ถ้าไม่ระวัง
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน SmartPhone อย่างไรให้ปลอดภัย(E Book)
โฉมหน้า'เมลไวรัส'ระบาด ใครจ่ายช้าเรียกค่าไถ่เพิ่ม!!
วิธีปกป้องสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคุณให้ปลอดภัยจากการโดนแฮค
รู้กันหรือไม่?? การหลอกหลวงซื้อขายออนไลน์ เป็นภัยคุกคามไซเบอร์อันดับ 2 ของไทย
Business Intelligence คืออะไร
คู่มือแนวทางปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน
เตือนภัยมัลแวร์ CTB Locker ระบาดหนักทั่วโลก เรียกค่าไถ่ผู้ใช้งานในการกู้ไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสลับ
8 ผลกระทบ.. ที่เกิดจากการใช้ โซเชียลมีเดีย
5 กระทู้ล่าสุด
การจ้างผู้พิการเข้ามาทำงาน : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 297/2)
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ "โครงการณ์ Bike for Mom" : jongsariz ( อ่าน:ตอบ 84/0)
ประกาศ...ปรับเงินค่าครองชีพ และเงินเดือนฯ : jongsariz ( อ่าน:ตอบ 105/2)
ขอเชิญทุกท่านร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ : jongsariz ( อ่าน:ตอบ 141/0)
17 ปี กยศ. Comin' soon...... : jongsariz ( อ่าน:ตอบ 199/0)