ภาพกิจกรรมกองทุนฯ
24
24
กยศ. Christmas party
เมนูหลัก
หน้าแรก
รู้จักกับ ผู้บริหารกองทุนฯ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบังคับ/ระเบียบ กยศ.
ข้อบังคับ/ระเบียบ กรอ.
โทรศัพท์ภายในกองทุนฯ
e-Learning
กระดานข่าว
ภาพกิจกรรมต่างๆ
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์ม กยศ.
ปฏิทินกิจกรรม กยศ.
Showing next five events
15-3 วันสถาปนากองทุนฯ
e-Services
ระบบสารบรรณ
ระบบจัดเก็บเอกสาร
BI - Business intell...
ERP
เช็คเมล์ กองทุนฯ
เว๊ปไชต์ กองทุนฯ
e-Office
คู่มือระบบงาน
รอบรั้วข่าวสารกองทุนฯ

e-Studentloan


สำหรับพนักงาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่าน ขอใหม่ ที่นี่


เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน

ประกาศกองทุน !

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกองทุนฯ
ระดับปฏิบัติการเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

วิสัยทัศน์ กองทุนฯ
"เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน"

รายงานภาพรวมการโอนเงิน และรายงานสรุปตามขั้นตอน e-Studentloan
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2558

ระบบงาน - ปีการศึกษา

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 3

2558

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

-

-

2557

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

2556

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กรอ 2551 - 2557

ดูรายละเอียด

ประกาศ ณ วัน พุธ ที่ 27 มกราคม 2016
ข่าวประชาสัมพันธ์
***รายการข่าว 3 มิติ เรื่อง แรงจูงใจใจการชำระหนี้ กยศ.
กิจกรรมอาสาพยาบาล
ฝคส. ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ ร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
Christmas Paty...
เทคนิคการป้องกัน ไวรัส autorun ที่ติดมาจากแฟรชไดร์ฟ
กิจกรรมปีใหม่กองทุน ปีนี้...
โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก!! 10 พฤติกรรมที่ใช้งานโซเชียลมีเดียกระทำความผิด
รู้จัก...ปลัดกระทรวงการคลัง ท่านใหม่!
Single Gateway คืออะไร พร้อมเปิดผลกระทบสำคัญที่คนไทยควรรู้
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
สาระน่ารู้
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2559-2561) และแผนปฏิบัติงานกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปี 2559
พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร+พัฒนาทรัพยากรบุคคล พศ.2559-2561 และแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
การต่อต้านการทุจริต
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
การดำเนินงานของ กยศ. ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร+พัฒนาทรัพยากรบุคคล พศ.2557-2560
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
ข่าวสารไอที
เทคนิคการป้องกัน ไวรัส autorun ที่ติดมาจากแฟรชไดร์ฟ
โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก!! 10 พฤติกรรมที่ใช้งานโซเชียลมีเดียกระทำความผิด
Single Gateway คืออะไร พร้อมเปิดผลกระทบสำคัญที่คนไทยควรรู้
หายสงสัยกับ 10 คำถาม 10 คำตอบ เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ โพสต์แชร์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
ข้อมูลหาย ถ้าไม่ระวัง
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน SmartPhone อย่างไรให้ปลอดภัย(E Book)
โฉมหน้า'เมลไวรัส'ระบาด ใครจ่ายช้าเรียกค่าไถ่เพิ่ม!!
วิธีปกป้องสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคุณให้ปลอดภัยจากการโดนแฮค
รู้กันหรือไม่?? การหลอกหลวงซื้อขายออนไลน์ เป็นภัยคุกคามไซเบอร์อันดับ 2 ของไทย
Business Intelligence คืออะไร
5 กระทู้ล่าสุด
ปีใหม่นี้....กับ Buddy/Budder : jongsariz ( อ่าน:ตอบ 186/1)
เหตุที่บอลไทยพัฒนา : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 332/6)
แจกซีดีธรรมะงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 101/2)
แจ้งปิดลิฟท์ขนของในวันที่ 21 - 22 ธ.ค.58 : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 80/0)
ฝ่ายอาคารแจ้งทดสอบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และกำจัดแมลง : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 78/0)