ภาพกิจกรรมกองทุนฯ
2
2
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายสุภัทร จำปาทอง
ทดสอบเว็บไซต์ใหม่
เมนูหลัก
หน้าแรก
ผู้บริหารกองทุนฯ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อบังคับ/ระเบียบ กยศ.
ข้อบังคับ/ระเบียบ กรอ.
โทรศัพท์ภายใน
e-Learning
กระดานข่าว
ภาพกิจกรรมต่างๆ
แผนผังเว็บไซต์
แบบฟอร์ม กยศ.
ปฏิทินกิจกรรม กยศ.
Showing next five events
e-Services
ระบบสารบรรณ
ระบบจัดเก็บเอกสาร
BI - Business intell...
ERP
เช็คเมล์ กองทุนฯ
เว๊ปไชต์ กองทุนฯ
e-Office
e-Studentloan
คู่มือระบบงานสำหรับพนักงาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่านสมัครสมาชิก
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

ลืมรหัสผ่าน ขอใหม่ ที่นี่


เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ กองทุนฯ
"เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน"

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมพื่อการศึกษา
เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งเป็นระดับชำนาญ(พนักงาน)

 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมพื่อการศึกษา
เรื่อง กำหนดการสอบวัดวุฒิภาวะทางอารมณ์ การสอบสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์
เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงาน)

รายงานภาพรวมการโอนเงิน และรายงานสรุปตามขั้นตอน e-Studentloan
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2559

ระบบงาน - ปีการศึกษา

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 3

2559

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

   

2558

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

2557

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

2556

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กยศ.

กรอ.

กรอ 2551 - 2557

ดูรายละเอียด

ประกาศ ณ วัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2016
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553
ขอเชิญชวนพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชัน 11 กันยายน 2559
9 ประเภทของวายร้ายมัลแวร์
รุ่นพี่ส่งต่อโอกาสเยอะเกินคาด รุ่นน้องเฮ
เนื่องด้วยในวันที่ 1 ก.ค. นี้เป็นวันหยุดครึ่งปี ธนาคารกรุงไทย หากต้องติดการติดต่อ....
แค่เข้าเว็บไซต์ อาจจะติด Ransomware
ติดตามรับชม ผู้จัดการฯ ให้สัมภาษณ์ ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้
ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีไทย
ติดตามรับชม ผู้จัดการฯ ให้สัมภาษณ์
18 ปี กยศ......รวมใจ
สาระน่ารู้
คู่มือบริหารจัดการหนี้
ประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรมและคู่มือจรรยาบรรณ กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานกองทุนฯ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2559-2561) และแผนปฏิบัติงานกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปี 2559
พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหาร+พัฒนาทรัพยากรบุคคล พศ.2559-2561 และแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2559
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
การต่อต้านการทุจริต
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
5 กระทู้ล่าสุด
เรามาออกกำลังกายกันเถอะ : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 228/3)
18 ปี กยศ. ^^ : jongsariz ( อ่าน:ตอบ 244/2)
หนาวจะตายอยู่แล้ว เอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดปาไป 19- 21 องศา จะให้ทำหนังสือร้องเรียนกระทรวงพลังงานไหมพี่ : บุคคลทั่วไป ( อ่าน:ตอบ 441/12)
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรในวันที่ 12 ก.พ. นี้ : jongsariz ( อ่าน:ตอบ 163/0)
ปีใหม่นี้....กับ Buddy/Budder : jongsariz ( อ่าน:ตอบ 330/1)
ข่าวสารไอที
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553
9 ประเภทของวายร้ายมัลแวร์
แค่เข้าเว็บไซต์ อาจจะติด Ransomware
HTTPS บน URL อีกหนึ่งสิ่งที่ คนออนไลน์ ไม่ควรมองข้าม !
เทคนิคการป้องกัน ไวรัส autorun ที่ติดมาจากแฟรชไดร์ฟ
โพสต์ต้องคิด คลิกเสี่ยงคุก!! 10 พฤติกรรมที่ใช้งานโซเชียลมีเดียกระทำความผิด
Single Gateway คืออะไร พร้อมเปิดผลกระทบสำคัญที่คนไทยควรรู้
หายสงสัยกับ 10 คำถาม 10 คำตอบ เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ โพสต์แชร์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย
ข้อมูลหาย ถ้าไม่ระวัง
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน SmartPhone อย่างไรให้ปลอดภัย(E Book)
ข้อมูลสารสนเทศ จากระบบ BI รายงานผลการกู้ยืม
ข้อมูลสารสนเทศ จากระบบ BI รายงานข้อมูลลูกหนี้